Går du med tanken om at starte virksomhed, så kan oprettelse af ApS være en god mulighed. Det kan gøres både hurtigt og nemt online, hvorved du sparer både tid og penge.

ApS som selskabsform

ApS er en forkortelse for anpartsselskab og hører til kategorien kapitalselskaber. ApS’et er en af de mest populære selskabsformer i Danmark, da det kun koster 40.000 kr. at stifte, hvorimod et aktieselskab (A/S) koster 400.000 kr.

Fordele ved ApSFordelen ved at vælge et kapitalselskab er, at der er begrænset hæftelse, hvilket betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt med din egen formue.

Du vil derfor aldrig miste mere end kapitalindskuddet, altså minimum 40.000 kr. Modsat vil kreditorer i en enkeltmandsvirksomhed kunne gøre udlæg i din private formue, da man her hæfter personligt.

Fordele ved ApS

Der er rigtig mange fordele forbundet med ApS oprettelse:

 1. Begrænset hæftelse
  Den nok væsentligste fordel er som nævnt, at ejerne ikke hæfter personligt, men er beskyttet af den begrænsede hæftelse.
 2. Mulighed for flere ejere
  Det er muligt at have flere ejere af et ApS, og det er samtidig nemt at overdrage anparter til nye investorer og medejere. Det betyder også, at det er mere fleksibelt, hvis du senere ønsker at sælge virksomheden.
 3. Selvstændig juridisk enhed
  Et ApS udgør en selvstændig juridisk enhed, og det kan blandt andet medføre en lavere selskabsskat.
 4. Fleksibilitet i forhold til struktur
  Der er mulighed for at lave forskellige ejerstrukturer gennem holdingselskaber.
 5. Kendt selskabsform og derfor nemmere at rejse kapital
  ApS’et er en både udbredt og anerkendt selskabsform. Ved at skyde dine egne penge i selskabet, viser du også omverdenen, at du tror på projektet. Dette danner grobund for tillid mellem dig og dine kommende investorer.

ApS oprettelse online

Du behøver ikke have så meget viden om erhvervsjura for at oprette et ApS. Ved at lade Legal Desk hjælpe, så kan du hurtigt og nemt oprette et ApS online. Du skal bare udfylde en formular online, hvor du besvarer en række spørgsmål.

Herefter udarbejdes selskabsdokumenterne automatisk, og efter du har betalt, får du adgang til de færdige dokumenter. Dokumenterne skal herefter underskrives af alle selskabets ejere, hvilket nemt kan gøres digitalt.

Legal Desk skal nok sørge for alt det praktiske med hensyn til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Servicen inkluderer også bekræftelse af selskabskapital samt ekstra registreringer, såsom registrering af moms/lønsum og import/eksport.