Hjulet er måske en af de vigtigste opfindelser, som mennesket har skabt. Det at være i stand til at flytte store mængder varer over lange distancer uden, at kroppen skal være det vægtbærende element, har stor betydning – især for industrien.

Hjulet indgår derfor som en vital del i mange forskellige operationer inden for den industrielle sektor, og det er derfor vigtigt, at hjulene er fremstillet af ordentlig kvalitet, og ikke mindst til formålet.

Industri bygningDer findes i den forbindelse et væld af forskellige typer industrihjul, og i det følgende vil du kunne læse, hvad du overordnet set bør tage højde for.

Forskellige typer af industrihjul

Noget af det første, som du skal tage stilling til, er hvilken hjultype, du har behov for. De to overordnede typer er drejehjul og faste hjul, der tjener hvert deres formål. Førstnævnte er praktiske, hvis du har et stort behov for at flytte de ting rundt, som du opbevarer i for eksempel tremmebure.

Faste hjul vil du ofte komme til at bruge i kombination med et sæt drejehjul, fordi du derved kan flytte dine varer rundt, mens du samtidig opnår større stabilitet under kørsel. Har du behov for at udskifte selve hjulet, kan de oftest købes i løssalg, så du slipper for at udskifte hele industrihjulet.

Hjulbanens materiale

Hjulbanen er den del af hjulet, der er i berøring med underlaget. Her kan du overordnet set vælge mellem tre forskellige materialer i form af gummi eller plast, der så enten er antistatiske eller ikke.

Materialevalget har stor betydning for en række faktorer vedrørende kørslen, såsom komfort, støj og gnidningsmodstand ved igangsætning og standsning. Tommelfingerreglen er, at hjulbanens materiale bør være blødere end underlaget, som det skal køre på, for at undgå afsmitning.

Industrihjul med eller uden bremse

Den sidste ting, som du bør stilling til, er dit behov for en bremse. Alle hjul med bremser er drejehjul, og den kombination man oftest ser, er et sæt faste hjul og et sæt drejehjul med tilhørende bremse. Her kan man enten vælge en bagbremse, der er det mest almindelige valg, eller man kan vælge en forbremse.

Bagbremsen anbefales ved vogne, hvor føreren skubber vognen foran sig, som det for eksempel er tilfældet ved hyldevogne, fordi bremsen så vender mod føreren, som har nemmere ved at låse vognen efter brug.

Forbremsen anbefales til vogne, der trækkes efter føreren, så bremsen også her vender mod føreren for nemmere adgang. Begge typer bremser fås i enten metal eller plastik alt efter behov.