Jordvarme og fjernvarme er to af de mest udbredte opvarmningsformer i Danmark. Hvad du bør vælge afhænge meget af din bolig og de omkringliggende forhold.

Fjernvarme er som udgangspunkt den bedste løsning for boligejere i byområderne, mens jordvarme kan være at foretrække, særligt for dem der bor uden for fjernvarmenettet. Bliv klogere på deres fordele og ulemper i denne artikel.

Hvordan fungerer jordvarme?

Lad os starte med at se nærmere på hvordan de to opvarmningsformer fungerer. Jordvarme har høje etableringsomkostninger, da der skal graves og lægges slanger ned på din ejendom.

Helt overordnet består anlægget af en varmepumpe og en jordslange. Slangen skal graves ned og jo større areal den dækker, desto mere varme kan “hives” ud af jorden. Processen fra jordens varme til energi i hjemmet, kan bedst betegnes som et omvendt køleskab.

Startomkostningerne vil være dyre, mens den efterfølgende vedligeholdelse og energiforbrug er billig. Vælg kun denne løsning hvis du har styr på husets isolering, for at få maksimal nytte.

Jordvarme er særligt velegnet i boliger der er godt isoleret.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Fjernvarmen kommer via et ledningsnet, hvorfor det stiller krav til at du bor tæt på byen. Det er varmt vand fra et kraftværk, der sikrer at dit hus er opvarmet. Den normale temperatur for fjernvarmevandet er hele 80 grader, når den ankommer til boligen.

I modsætning til  jordvarmen koster det væsentligt mindre at få det installeret i hjemmet. Det er altså markant billigere at komme i gang med.

Den aktuelle situation i 2022 med stigende inflation, energipriser mv. gør at prisen på fjernvarme er højere end normalt, ligesom efterspørgslen er høj. Det er derfor vanskeligt at konkretisere omkostningerne, så det anbefales, at du forhører dig hos en eller flere udbydere.

I Danmark er løsningen specielt udbredt i byområder, hvor man har mulighed for at tilvælge løsningen. Det er sjældent man skifter væk fra den.

Fjernvarme er særligt velegnet i huse med adgang til netværket, da det er billig varme.

Nu til de mange fordele og ulemper ved henholdsvis jordvarme og fjernvarme. Vi har opstillet dem med plusser og minusser, så du nemt kan få et indblik i deres egenskaber og kendetegn:

Fordele og ulemper ved jordvarme

+ Billig energi

+ Besparelser på dit aktuelle energiforbrug

+ Begrænset vedligeholdelse

– Kræver et velisoleret hus

– Høje anlægningsomkostninger

– Kræver en ejendom med plads

Fordele og ulemper ved fjernvarme

+ Billig energi

+ Miljøvenligt

+ Nemt og ingen vedligeholdelse

+ Flere energikilder bliver udnyttet

– Kan ikke fås til alle ejendomme

– Udnyttelsen af energi er ikke altid optimal