Både erhvervsdrivende og private husejere skal rydde sne og salte veje, fortove, trapper mm. op til flere gange på et år. Det kan være meget farligt, når der er glat på trafikerede områder, hvilket både gælder gående og kørende trafik.

Sne på vejeneAf den grund findes der også mange regler for både erhvervsdrivende og privatpersoner omkring snerydning, som skal overholdes. Hvis ikke disse overholdes kan det føre til en både, eller betaling af erstatning, hvis der sker et uheld på grunden.

Derfor er der også mange, der søger professionel hjælp til at få fjernet sneen. Få et godt tilbud på snerydning og se hvad det koster at få udført professionel snerydning.

Regler omkring snerydning

Den lovgivning der er for snerydning, gælder både for privatpersoner og erhvervsdrivende. Kort sagt er reglerne at ethvert sted, hvor der foregår gående trafik, skal der været ryddet for sne og is og sikkert at gå.

Vejene og fortovet skal være glatførebekæmpet hele dagen, hvilket også vil sige, at man løbende skal vedligeholde snerydningen, hvis det sner i løbet af dagen. Dette kan for nogle være en umulig opgave, da husejere eller lejere oftest går på arbejde i dette tidspunkt.

Dog er erhvervsdrivende forpligtet til at holde f.eks. deres virksomheders trafikerede områder ryddet for sne, eftersom der formegentligt er personale til formålet.

Normalvis skal der være ryddet i tidsrummet fra kl. 7 om morgen til 22 om aftenen, jo mindre man som erhvervsdrivende har åbningstider udover dette tidsrum.

Sikker færdsel og erhvervsdrivendes pligter

Som er erhvervsdrivende har man som sagt strengere regler omkring snerydning. Det er ejeren af butikken eller firmaet, som har ansvaret for, at trapper, gange osv. er ryddet for sne, da det ejeren der har pligt til at sikre, at de ansatte kan færdes sikre på deres arbejdsplads.

Hvis der hverken er blevet ryddet sne eller saltet, er det ejerens ansvar, hvilket også betyder, at de risikere at skulle betale en erstatning, hvis der er en, der kommer til skade.

Professionelle snerydningsfirmaer

Når vinteren er mild, er der ikke i lige så høj grad brug for professionel snerydning. Selvom mange ofte forbinder det med en skovl og saltpose, ligger der mere avanceret teknologi bag professionel snerydning.

Det indebærer blandt andet computermodeller, som er med til at forudse vejr udviklingen og moderne snerydningsudstyr som effektiviserer hele processen.

Når der skal ryddes sne hos firmaer og andre erhvervsdrivende kan professionel snerydning betale sig, da de ansatte hos firmaet oftest har andre gøremål og funktioner på arbejdspladsen. Det sparer altså arbejdstimer for ens ansatte, samtidig med, at der findes flere firmaer der tilbyder snerydning til en god pris.